• 1 / 4
  Koszty.

  Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa jest istotna w procesie podejmowana decyzji dotyczących funkcjonowania firmy na rynku. Pomaga w tworzeniu struktury kosztów a następnie...

  więcej
 • 2 / 4
  Podatki.

  W zależności od rodzaju działalności, jaka jest prowadzona, mamy do czynienia z różnymi formami oraz zasadami opodatkowania. Zasady opodatkowania uzależnione są między innymi od formy działalności gospodarczej...

  więcej
Skip Navigation LinksPodatki
W zależności od rodzaju działalności, jaka jest prowadzona, mamy do czynienia z różnymi formami oraz zasadami opodatkowania. Zasady opodatkowania uzależnione są między innymi od formy działalności gospodarczej, jej przedmiotu, rozmiaru przedsiębiorstwa oraz wysokości osiąganych dochodów. Niemniej do podstawowych podatków, które przedsiębiorca zmuszony jest ponieść na rzecz Państwa zaliczyć należy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Wybór formy opodatkowania


Na sposób opodatkowania dochodów firmy duży wpływ ma forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności. W zależności od tego, czy jest to działalność indywidualna, czy też w spółce można skorzystać z pewnych rozwiązań.

Najpowszechniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa jest oczywiście opodatkowanie na zasadach ogólnych. Uzyskiwane przez firmę dochody opodatkowane zostają tu zgodnie ze skalą podatkową, przy założeniu, że dochód jaki uzyskujemy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ustalany jest zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi m.in. określania kosztów podatkowych, przychodów oraz wreszcie samego podatku.

W przypadku działalności indywidualnej przedsiębiorca może wybrać również inne formy m.in.
 • kartę podatkową - najprostszą forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy; by rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy do zalet należą prosta księgowość; ryczałt bywa nieopłacalny, gdy przedsiębiorstwo generuje wysokie koszty - podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania
 • podatek liniowy - osoba, która wybierze ten sposób opodatkowania nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, korzystać z ulg innych niż odliczenie składek na ZUS i składki zdrowotnej